Lưu trữ hàng ngày: 27/05/2023

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Mời đấu thầu...

Gói thầu xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỢP NHẤT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Năm 2024: Đầu tư Camera tại các xã, thị trấn và thiết bị cho UBND huyện và các phòng ban

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 02: Bảo dưỡng điều hòa Bệnh viện năm 2023

Bệnh Viện Quân Y 105 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt TB hạng mục bổ sung

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

UBND xã Xuân Quan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07:...

Thi công xây dựng và dự phòng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thế Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 01: Quản lý dự án

UBND xã Xuân Quan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt TB hạng mục bổ sung

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm Mời đấu thầu rộng rãi...