Lưu trữ hàng ngày: 25/05/2023

Mua sắm thiết bị hệ thống thông tin và truyền thông cho Đài truyền thanh xã Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHAN HẢI Mời chào hàng cạnh tranh...

Gói thầu số 3: Cung cấp hóa chất hydrazine

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty...

Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư sử dụng cho hệ thống khử khoáng Nhà máy PM4&PM2.1

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty...

Gói thầu số 1: Cung cấp hóa chất công nghiệp

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty...

Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh của Trường THCS Độc Lập năm học 2023 – 2024

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỘC LẬP Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Giáo...

Xây lắp, thiết bị

UBND phường Thọ Xương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp, thiết bị...

Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2023-2024

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp...

Gói thầu số 01/2023-TVTK.01-SCLBS: “Tư vấn lập TKBVTC – Tổng dự toán”

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo Mời đấu thầu rộng rãi...

Mua sắm ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty năm 2023

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...