Lưu trữ hàng ngày: 24/05/2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300068961 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/05/2023 16:37)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Định Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300065287 – 01. Thời điểm đăng tải: 23/05/2023 10:45)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 4 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300056634 – 01. Thời điểm đăng tải: 23/05/2023 22:09)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 5 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG VŨ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng + thiết bị (Số thông báo: IB2300051085 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/05/2023 08:37)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300069949 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/05/2023 14:24)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công...