Lưu trữ hàng ngày: 23/05/2023

Mua Diesel 0,05S số 03

Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh Sát Biển 3 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...

GT3-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM...

Gói thầu số 7: Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220 kV

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN...

Thi công xây lắp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUANACONS Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Cung cấp nước giải khát phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2023

Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa Mời đấu thầu rộng rãi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 50: “Xây dựng Nhị phủ miếu” (Số thông báo: IB2300101199 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/05/2023 15:44)

Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng 307 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ...