Lưu trữ hàng ngày: 15/05/2023

KT20 Tư vấn kiểm toán

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Mời đấu thầu...

Xây lắp

Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (Mã...

Thi công xây dựng số 4

Ban quản lý Dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Nam Giang Mời đấu thầu rộng rãi...

Xây lắp

Phòng Kinh tế thành phố Hội An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (Mã...

Tư vấn Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thủy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư...

Gói thầu số 5: Cung ứng dịch vụ lắp đặt hệ thống sân khấu

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói...

36-VT-1279/23-XL-DA-TTH) Vật tư petrolatum tape coating & composite cho giàn KNT

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: (36-VT-1279/23-XL-DA-TTH) Vật tư petrolatum tape coating...

Thi công xây dựng số 5

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Cung ứng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2023-2024

Trung tâm y tế huyện Gia Lộc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Cung ứng thuốc...