Lưu trữ hàng ngày: 11/05/2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Xây lắp (Số thông báo: IB2200073412 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/05/2023 09:38)

Bên mời thầu: Ban QLDA duy tu, cải tạo sửa chữa các công trình dân dụng trên địa bàn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2200008677 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/05/2023 07:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 19TC-HS38: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300050589 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/05/2023 09:47)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300028501 – 02. Thời điểm đăng tải: 10/05/2023 15:06)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 8 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN 715. Dự án: Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh...