Lưu trữ hàng ngày: 05/05/2023

Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong...

Gói thầu số 1: Tư vấn xây dựng Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập các phường;

Phòng Nội vụ huyện Lục Ngạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Cung cấp hóa đơn điện tử năm 2023 tại Bệnh viện An Bình

Bệnh Viện An Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp hóa đơn...

Thi công nội thất và cung cấp trang thiết bị

CÔNG TY TNHH HƯNG DŨNG LÂM ĐỒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi...

Làm sạch hà bám chân đế giàn BK-1; CCP; MSP-1; MSP-10 của Liên doanh Việt – NgaVietsovpetro năm 2023 – V-0732/23-KT (Mr.Minh,2109, minhl.mt@vietsov.com.vn)

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Làm sạch hà bám...

Tổ chức diễn tập quốc tế

Cục An toàn thông tin Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Tổ chức diễn tập quốc...

Gói thầu số 4: “Thi công xây dựng công trình”

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Xây dựng nhà làm việc công an, xã đội xã Long Bình

BAN QLDA XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...