Lưu trữ hàng ngày: 03/05/2023

Gói 06: Mua sắm hóa chất định nhóm máu bằng phương pháp thủ công

Bệnh viện Bãi Cháy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 06: Mua sắm...

Thực hiện nhiệm vụ quảng cáo du lịch Thanh Hóa tại các cảng hàng không lớn trong nước năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Mua sắm vật tư y tế bổ sung quí 2 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Phú Lương

Trung tâm Y tế huyện Phú Lương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua...

Gói số 6: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói 05: Mua sắm dây nối, khóa ba chạc

Bệnh viện Bãi Cháy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 05: Mua sắm...

Trang bị điều hòa 18000 BTU cho Kho bạc Nhà nước Quế Võ, Kho bạc Nhà nước Tiên Du thuộc KBNN Bắc Ninh

Kho bạc nhà nước Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Trang bị...

Tư vấn lập thiết kế xây dựng triểnkhai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cao Phong ...

Gói 04: Mua sắm dây truyền dịch liền kim

Bệnh viện Bãi Cháy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói 04: Mua sắm...

Mua sắm vật tư y tế cho Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NÔNG SƠN Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua sắm...

Cung cấp bi nghiền than phi 60 bổ sung cho máy nghiền 1C

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:...