Lưu trữ hàng ngày: 28/03/2023

Gói 1: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Xây lắp

UBND xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây...

Gói thầu 06: Mua thuốc BVTV sinh học

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 02: Tư vấn lập Báo cáo KTKT

Ủy ban Biên giới quốc gia Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 02: In ấn phẩm Học trò cười, Thiếu niên tiền phong

BÁO THIẾU NIÊN TIỀN PHONG VÀ NHI ĐỒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Thọ Xuân Mời đấu thầu rộng rãi...

Mua sữa hộp đảm bảo chế độ bồi dưỡng độc hại nguy hiểm bằng hiện vật 6 tháng đầu năm 2023.

Hải đoàn 129 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sữa hộp đảm bảo...

Gói thầu số 01: In ấn phẩm Nhi đồng, chăm học, khoa học khám phá, cười vui, họa mi

BÁO THIẾU NIÊN TIỀN PHONG VÀ NHI ĐỒNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thay thế nâng cấp các máy tính của các khoa, phòng, trung tâm tại Bệnh viện 19-8

Bệnh viện 198, Bộ Công an Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thay thế...