Lưu trữ hàng ngày: 27/03/2023

Thi công xây dựng công trình

Bưu Điện tỉnh An Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi công xây...

SXKD2022-51DH: Cung cấp Nước uống DH1, DH3 & DH3MR

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Chào hàng...

Cung ứng hóa chất cho xét nghiệm HIV phục vụ công tác chuyên môn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Cung ứng...

Mua sắm hệ thống tủ Rack và cô lập lạnh cho Phòng máy tầng 4, tòa nhà N3 thuộc Trung tâm dữ liệu Hoàng Hoa Thám

CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm hệ thống...

Gói thầu số 8: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ và VTTB đường dây đấu nối.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN...

Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông + dự phòng phí)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa ...

“Số 1: Xây lắp TN 01 – SCL 2023”

Công ty Điện lực Long Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: “Số 1:...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG HÀ GIANG Mời...