Lưu trữ hàng ngày: 26/03/2023

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Si Ma Cai

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Si Ma cai, tỉnh Lào Cai. Mời...

Mua sắm vật tư thiết bị xây dựng, Chi phí thiết bị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẤU THẦU LONG AN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị dạy học

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ND Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói thầu thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Gói thầu thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Si Ma cai, tỉnh Lào Cai. Mời...

Mua sắm vật chất củng cố thao trường huấn luyện năm 2023

SƯ ĐOÀN 377/QUÂN CHỦNG PKKQ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm vật...

Mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của UBND thị trấn Bát Xát

Ủy ban nhân thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Mời chào hàng cạnh...

xây lắp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC NGUYÊN PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...