Lưu trữ hàng ngày: 25/03/2023

(gia hạn) Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Giang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

(gia hạn) Gói thầu NPCBA1.GB110.G01: Khảo sát và lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Ban Quản lý dự án Lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi...

Bảo hiểm công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Công cụ dụng cụ phục vụ vận hành (DVN-VT-0798/23-KHI-DA-TTH)

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Công cụ dụng cụ phục...

Tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Mời Đấu thầu rộng rãi quốc tế Gói thầu: Tư vấn...

Tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Mời Đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Tư vấn...

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện năm 2023

Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thạnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Chỉnh lý...

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện năm 2023

Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thạnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chỉnh lý...

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.400 tấn gạo nhập kho năm 2022 thuộc kế hoạch xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình

Chi cục Dự trữ Nhà nước Cẩm Bình Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói...

Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ Mời đấu thầu rộng rãi...