Lưu trữ hàng ngày: 23/03/2023

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Mời đấu thầu rộng...

In ấn và lồng gấp mẫu C12-TS từ ngày 01/04/2023 đến 31/03/2024

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Long An Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: In...

Gói thầu số 8: Vật tư Thận nhân tạo

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẶNG TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế năm 2023-2024

Bệnh viên Lão khoa Trung ương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Cung cấp...

Thi công xây dựng phòng tiếp khách và cải tạo sảnh bên trái lầu 1 của văn phòng công ty

CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MỘT THÀNH VIÊN Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Thi công xây dựng và thiết bị

Uỷ ban nhân dân xã An Thọ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi...

Dịch vụ bảo vệ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói...

Đầu tư phòng máy tính phục vụ công tác đào tạo, thực hành

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN MIỀN ĐÔNG Mời...

Gói thầu số 5: Vật tư chỉ

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu...