Lưu trữ hàng ngày: 22/03/2023

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói...

Gói thầu thuốc Generic

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói...

Gia hạn dịch vụ bảo hành và bản quyền phần mềm cho hệ thống Cisco ACI

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY CÔNG NGHỆ...

Gói thầu 2: Đại tu sửa chữa kiến trúc TBA E1.37 (Bắc An Khánh), E1.46 (Từ Liêm), E1.47 (Long Biên), E1.49 (Đông Anh 2), E1.51 (Phú Nghĩa)

CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Rà quét lỗ hổng bảo mật và đánh giá xâm nhập định kỳ cho hệ thống điều khiển công nghiệp của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM...

Gói thầu số 8: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN LẬP THỊNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Khảo sát, lập TKBVTC – DT

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì Mời đấu thầu rộng rãi...

Cung ứng hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2023, gồm 14 mặt hàng, chia thành 10 phần độc lập.

Bệnh viện mắt Phú Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung ứng hóa...