Lưu trữ hàng ngày: 26/02/2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Vật tư khai thác cao su năm 2023 (Số thông báo: IB2300006048 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2023 17:41)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ME CONG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 1: Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2300012325 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2023 10:56)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KIM MỘC Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đức Tài Tâm Đạt Nhà thầu trúng thầu: 1/2/:CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGHĨA TRUNG Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH SANH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 15: Xây dựng hệ thống chiếu sáng (Số thông báo: IB2200098826 – 01. Thời điểm đăng tải: 24/02/2023 16:24)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng phần xây lắp (Số thông báo: IB2300009061 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2023 10:36)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÁI HÒA Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm Formaline phục vụ sản xuất (Số thông báo: IB2300011942 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/02/2023 17:03)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI T.A.T Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2200092552 – 01. Thời điểm đăng tải: 24/02/2023 00:37)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TVXD KỸ THUẬT LÊ TRẦN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...