Lưu trữ hàng ngày: 21/02/2023

Gói thầu số 01 “Phân bón lá”

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI Mời chào hàng cạnh...

Gói thầu số 9: Toàn bộ phần xây lắp sau thuế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới Mời đấu thầu...

Sửa chữa công trình

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A & C Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Vôi Hạt

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu 05: Cung cấp VTTB Công nghệ thông tin và viễn thông

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Mua dược liệu tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Thi công hệ thống năng lượng mặt trời

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN TIMES Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu: Gói thầu xây lắp (Nhà công vụ giáo viên Khu tập thể giáo viên (Bình Hòa Trung, Bình Hòa Đông, Bình Phong Thạnh, Tân Thành))

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG HÙNG PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Mua sắm 02 bộ van HP Bypass và các vật tư, thiết bị khác của tuabin hơi phục vụ đại tu năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ, phạm nhân năm 2023

Trại giam Huy Khiêm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thuốc, vật tư y...