Lưu trữ hàng ngày: 06/02/2023

Thi công xây dựng công trình: Nhà văn hóa bản Hua Nặm, xã Nặm Păm, huyện Mường La

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La Mời đấu thầu rộng rãi...

In kỷ yếu kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Cục Quản trị I Văn phòng Quốc hội Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: In...

Mua dầu, mỡ, nhớt năm 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Cải tạo Văn phòng tầng 2 tòa nhà Pacific Place

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu xây dựng + Thiết bị

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN ...

Mua sắm Khí Y tế năm 2023

Bệnh viện Quận Tân Phú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm Khí...

Mua thùng, rây, giỏ năm 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Phần mềm hỗ trợ bán hàng Sale support

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng...