Lưu trữ hàng ngày: 31/12/2022

Hội nghị tổng kết dự án

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Mời...

Gói thầu: Cung cấp vật tư, hóa chất, dụng cụ và bảo hộ lao động (thực hiện cho 3 năm)

Viện Công nghệ sinh học Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu: Cung cấp vật tư,...

Mua sắm hàng hoá

Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 83: Thi công di chuyển hệ thống điện, mạng cáp viễn thông phục vụ GPMB công trình Xây dựng

Ban quản lý dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang,...

Mua máy tính và các thiết bị cầm tay để phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm phần mềm

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong...

191/2022/HKVT-KHCN: Đào tạo về nhận thức chung và nâng cao năng lực nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012

VIỆN HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời đấu...

Thay thế một phần hệ thống sao lưu (backup) của Bộ Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thay thế một...

Gói thầu TV03/2022: Kiểm toán độc lập

BÊNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu TV03/2022: Kiểm toán độc...

Gói thầu số 1: Duy trì hệ thống cây xanh đô thị theo phân cấp trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thay thế một phần hệ thống kiểm soát truy cập Internet (webgateway) và dịch vụ bảo trì,

Cục Tin học và Thống kê tài chính Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thay thế một...