Lưu trữ hàng ngày: 30/12/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Chi cục thủy lợi tỉnh Phú Thọ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN...