Lưu trữ hàng ngày: 28/12/2022

Gói Số 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL DEVICE LAB TECHNOLOGY Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói Số...

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGHĨA TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư vấn...

Gói thầu TV-05: Tư vấn thẩm định giá thiết bị

Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/ Bộ Tổng Tham Mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 42: Cung cấp bộ điều khiển cho máy phát diesel TAD1641GE 550kVA – Nhà máy Thủy điện An Khê

CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 -...

Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị tin học và thiết bị văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN AFC NGUYÊN LINH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1:...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

CÔNG TY TNHH MỸ QUANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công...

Xây lắp

UBND xã Hợp Lý Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp ( mã số TBMT: IB2200104083-00...

Mua dịch vụ bảo hành bản quyền phần mềm cho hệ thống ERP (SAP S/4HANA) từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/03/2026 theo Đơn hàng số 211/1100000878/ĐH-CNTT

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua dịch...

Thi công lắp đặt

Phòng quản lý đô thị thành phố Từ Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công...

PTV01: Kiểm thử phần mềm

Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...