Lưu trữ hàng ngày: 19/12/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2200063870 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/12/2022 14:07)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân phường Quảng Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2200020634 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/12/2022 18:01)

Bên mời thầu: Ủy bân nhân dân thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2200046264 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/12/2022 16:19)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Bồ Lý Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: IB2200062838 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/12/2022 14:10)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO ĐẠI Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV TIẾN DŨNG Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2200051113 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/12/2022 11:45)

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Diễn Phúc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TIẾN ĐẠT Dự án:.Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2200040686 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/12/2022 16:29)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Đồng Vương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMDV...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: IB2200070405 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/12/2022 18:54)

Bên mời thầu: ủy ban nhân dân xã duy phiên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Hoà Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2200015176 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/12/2022 15:32)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Lộc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI...