Lưu trữ hàng tháng: 11/2022

Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro và hoá chất phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022 (Đợt 7)

Bệnh viện sản nhi Phú Yên Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán...

Cung cấp vật tư thiết bị và Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời...

Gói 05: Dịch vụ kỹ thuật chỉnh lý tài liệu lưu trữ lịch sử và phần mềm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẮC NGÂN Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Giám sát thi công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Mời đấu thầu...

Cung cấp 01 xe chuyên dùng chữa cháy, mới 100% tại KCN Suối Tre

Công ty cổ phần Sonadezi An Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Cung cấp 01 xe...

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sátthi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đà Lạt

Công ty TNHH Hoàng Đăng Lâm Đồng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Mua sắm 01 chiếc xe vận chuyển rác 9 m³

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm...

Gói thầu số 08: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BA VÌ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Xây lắp

UBND xã Cao Minh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp ( mã số TBMT: IB2200067037-00...

Cung cấp vật tư thiết bị và Thi công xây lắp

Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời...