Lưu trữ hàng ngày: 21/09/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20220723637 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/09/2022 09:59)

Bên mời thầu: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phân bón đợt 2 năm 2022 (Số thông báo: 20220879108 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/09/2022 07:48)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH 716 THUỘC TỔNG CÔNG TY 15 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Cung cấp máng cào hầm lò (Số thông báo: 20220735708 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/09/2022 14:03)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOANG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY THAN HÒN GAI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã (Số thông báo: 20220767247 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/09/2022 16:56)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần X19 Miền Trung Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã (Số thông báo: 20220767247 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/09/2022 16:56)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần X19 Miền Trung Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) (Số thông báo: 20220681226 – 01. Thời điểm đăng tải: 19/09/2022 17:27)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu: VIỆN NĂNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Phần xây dựng + thiết bị (Số thông báo: 20220724509 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/09/2022 14:24)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 369 Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty...