Lưu trữ hàng ngày: 12/01/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 147.2021 – Kiểm định phương tiện đo năm 2022 (Số thông báo: 20211270736 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/01/2022 14:19)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm kỹ thuật tiêu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công và lắp đặt (Số thông báo: 20211226316 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/01/2022 14:19)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20211201801 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/01/2022 14:32)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần HTCOM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/4/ SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu B1: thi công xây dựng (Số thông báo: 20211286034 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/01/2022 11:05)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thổi bụi, vành chèn, pittong và phụ kiện (Số thông báo: 20210544555 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/01/2022 15:24)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh nhà thầu Công...