Lưu trữ hàng ngày: 11/01/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cơ sở cây cảnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm hàng hóa (Số thông báo: 20211242334 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2022 16:04)

Bên mời thầu: Đoàn an dưỡng 18 Vĩnh Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Đội công trình giao thông huyện Đak Pơ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Kiên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp cây giống và vận chuyển đến nơi trồng (Số thông báo: 20211251126 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2022 08:41)

Bên mời thầu: Hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua tài liệu ngoại văn (Số thông báo: 20210912122 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2022 20:46)

Bên mời thầu: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU...