Lưu trữ hàng ngày: 08/01/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: In giấy mời, giấy khen, Stendee (Số thông báo: 20211288394 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 09:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng in quảng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán (Số thông báo: 20211290274 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 16:51)

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn Khảo sát địa chất phát sinh-cọc (Số thông báo: 20211290782 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 22:51)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 5 Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn Giám sát xây dựng và thiết bị (Số thông báo: 20211289019 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 11:59)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: 1/ LIÊN DANH CÔNG...