Lưu trữ hàng ngày: 07/01/2022

Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng công trình

Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 4:...

Thi công xây dựng công trình chính, phụ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐẤT VIỆT Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi...

Thi công xây dựng, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân xã Tứ Xã Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng,...

Gói 4: Thi công xây dựng phần ngầm dự án: Nâng cao độ tin cậy cấp điện khu công viên phần mềm số 2 và phụ tải phía Bắc đường Như Nguyệt

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói...

Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Thịnh Phát Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói...

Gói thầu số 01: Chi phí vật tư, lắp đặt + Chi phí xây dựng + Chi phí thiết bị

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Thi công đường dây 22KVA và trạm biến áp 320KVA-22 0,4KV

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân Mời chào hàng...

Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Thịnh Phát Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Xây lắp Công trình: Tuyến cáp ADSS12-300 Trấn Yên – Văn Yên, Khánh Hòa – Lục Yên

Công ty Điện lực Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Công trình: Tuyến...