Lưu trữ hàng ngày: 06/01/2022

Gói thầu số 1: Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm kế toán

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thịnh Khang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói...

Gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bắc Á Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 01: Xây lắp + thiết bị

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Gói thầu số 6: Xây dựng đường dây trung, hạ áp và TBA

Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Chỉ huy Quân sự quận Nam Từ Liêm Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...