Lưu trữ hàng ngày: 05/01/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp và thiết bị (Số thông báo: 20211119892 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2021 15:34)

Bên mời thầu: AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC GIANG II Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đức Khoa Bắc Giang Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Biên tập truyền hình Cáp - Đài Truyền hình Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Số thông báo: 20211012740 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2021 09:00)

Bên mời thầu: Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tháo dỡ các công trình hiện trạng (Số thông báo: 20211202950 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2021 11:28)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211241587 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2021 09:11)

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu:...