Lưu trữ hàng ngày: 04/01/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Mua thực phẩm chức năng (Số thông báo: 20210871822 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/12/2021 16:18)

Bên mời thầu: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: LIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý sản xuất MAM HDStation (Số thông báo: 20211219466 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/12/2021 11:01)

Bên mời thầu: Ban Biên tập truyền hình Cáp - Đài Truyền hình Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết lập hệ thống POP IP của VNPT tại Singapore (Số thông báo: 20210883076 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/12/2021 09:58)

Bên mời thầu: Ban Phát triển mạng Quốc tế, Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (phần bổ sung) (Số thông báo: 20211292840 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/12/2021 16:05)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20211291783 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/12/2021 10:58)

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu:...