Lưu trữ hàng ngày: 03/01/2022

Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát toàn bộ phần thi công xây lắp

UBND xã Thủy Thanh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám...

Cung cấp vật tư và phụ tùng điện

Công Ty Thuỷ Điện Trị An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Cung cấp vật tư và...

Cung cấp vật tư thiết bị cơ khí

Công Ty Thuỷ Điện Trị An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết...

Vật tư Sơn cho RC-RB1-RC10 (gói thầu VT-686 21-XL-DA)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Vật tư Sơn cho RC-RB1-RC10 (gói...

Mua dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao sử dụng trong hệ thống phẫu thuật nội soi

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua dụng cụ y...

Gói thầu số 110: Cung cấp hàng hóa và dịch vụ sửa chữa Hệ thống thoát nước thải Khu văn phòng công trường

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời chào hàng cạnh tranh...

Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị đơn chiếc của hệ thống máy đùn EX-801 theo Đơn hàng số 265/21-1754/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU: I. Kế...

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Khu dân cư Thường Thắng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa

Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Dự án: Khu dân cư Thường...

Khu dân cư làn 2, Quốc lộ 37, thị trấn Đồi Ngô

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Dự án: Khu...