Lưu trữ hàng ngày: 02/01/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Điện lực Định Quán Công ty TNHH Một Thành viên Điện lực Đồng Nai Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng bị hư hỏng của xe ô tô chở rác (Số thông báo: 20211265834 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 18:24)

Bên mời thầu: Hạt Giao thông và Môi trường huyện Phù Cừ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Học viện Hàng Không Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn quản lý dự án (Số thông báo: 20211186811 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 16:16)

Bên mời thầu: Học viện Hành chính Quốc gia Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: 20211184421 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 10:44)

Bên mời thầu: Học viện Quản lý giáo dục Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm,lắp đặt trang thiết bị (Số thông báo: 20211139683 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 15:21)

Bên mời thầu: Học viện Quân y Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBH VIỆT NAM Dự...