Lưu trữ hàng tháng: 12/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung (Số thông báo: 20211238795 – 01. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 07:48)

Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh Viện An Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư điện (Số thông báo: 20211290369 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 17:15)

Bên mời thầu: Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Khánh Nhà thầu trúng thầu: Vũ Thị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Viễn thông 1 - Viễn thông Hà Nội - Chi nhánh tập đoàn Bưu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Thuê ngoài) (Số thông báo: 20211290505 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 18:09)

Bên mời thầu: Trung tâm Viễn thông 2-Viễn thông Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thực hiện in ấn tài liệu xúc tiến đầu tư (Số thông báo: 20211290191 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/12/2021 16:36)

Bên mời thầu: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng...