#717368

    Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm và lắp đặt hệ thống đèn trang trí trên các trục đường khu vực trung tâm huyện Bảo Lâm (Số thông báo: 20211009616 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2021 10:15)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký