#717359

    Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa, thiết bị sản phẩm tuyên truyền: Biển pano, Áo Phông,túi xách, Bình giữ nhiệt (Số thông báo: 20211104817 – 01. Thời điểm đăng tải: 23/11/2021 09:07)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký