Lưu trữ hàng ngày: 30/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH ĐẦU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: không có Gói thầu: 1/ Gói thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20211132160 – 01. Thời điểm đăng tải: 27/11/2021 10:23)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ...