Lưu trữ hàng ngày: 29/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Hộ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty trách...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 10: Xây lắp trạm. (Số thông báo: 20211073408 – 01. Thời điểm đăng tải: 25/11/2021 15:24)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam - CN Tổng Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Xây lắp (Số thông báo: 20211073278 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2021 15:40)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung Nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH...