Lưu trữ hàng ngày: 26/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Minh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211114186 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/11/2021 10:03)

Bên mời thầu: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc giám sát môi trường và xã hội (Số thông báo: 20211181029 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/11/2021 16:47)

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát thiết kế bước BVTC (Số thông báo: 20211058739 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/11/2021 10:55)

Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211177333 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/11/2021 07:34)

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20210926378 – 00. Thời điểm đăng tải: 24/11/2021 08:10)

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Công an tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ Công...