Lưu trữ hàng ngày: 25/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo sân, di dời và xây mới cabin máy ATM PGD Tân Châu – VCB Châu Đốc (Số thông báo: 20211173456 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2021 09:46)

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHÂU ĐỐC Nhà thầu trúng thầu: DOANH NGHIỆP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công lắp đặt bốt bảo vệ tại Trụ sở VCB chi nhánh Quảng Trị (Số thông báo: 20211172770 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2021 08:07)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: DOANH NGHIỆP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm TTB PCCN (Số thông báo: 20211101184 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2021 17:53)

Bên mời thầu: Nhà máy X28 Cục Kỹ Thuật Hải Quân Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Nhà máy X70 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Bùi Thị Kim Thành 2/ Hộ Kinh Doanh Phạm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Nhà máy Z157/Cục Xe Máy/TCKT Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Đầm Hà Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Đầm Hà Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/4/ Công ty TNHH...