Lưu trữ hàng ngày: 23/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Thiếp năm 2022 của VCB (Số thông báo: 20211162873 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2021 11:17)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Quốc Tế Quảng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết bị quét dò thân nhiệt tự động từ xa (Số thông báo: 20211163234 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2021 13:36)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Sài Gòn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị điều hoà, máy phát điện (Số thông báo: 20211053800 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2021 14:19)

Bên mời thầu: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN TỘC BÔNG SEN Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp lịch treo tường năm 2022 (Số thông báo: 20211164177 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/11/2021 15:22)

Bên mời thầu: Nhà máy In tiền Quốc gia Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG...