Lưu trữ hàng ngày: 22/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D VÀ A Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211157004 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 08:52)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cầu dẫn, pontoon cầu tàu (Số thông báo: 20211085270 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 10:02)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT LỘC Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên xây dựng Nguyên Khang Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 2 máy đóng tagname cho piping (Số thông báo: 20211062341 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 13:46)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty trách...