Lưu trữ hàng ngày: 21/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu TV-02: Thiết kế BVTC-TDT (Số thông báo: 20211020240 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 17:49)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Cục Hậu cần/Quân khu 3 Nhà thầu trúng thầu: Liên danh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trạm biến áp 630KVA (Số thông báo: 20211064525 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 08:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công...