Lưu trữ hàng ngày: 20/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211081559 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 10:01)

Bên mời thầu: UBND xã Đồng Lộc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG THUẬN Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210879525 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 14:50)

Bên mời thầu: UBND Xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp nhà lớp học (Số thông báo: 20211054771 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 07:26)

Bên mời thầu: UBND xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: UBND xã Trưng Trắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty CP tư vấn và xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân Phường 1 Quận 8 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211052346 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 17:01)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU KHÊ Nhà thầu trúng thầu: Công ty Tư vấn Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN HÒA Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 01: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20211084749 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 17:08)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 03: Xây dựng (Số thông báo: 20211112810 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 11:27)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Đồng Tân Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SONNAGROUP Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp + Thiết bị (Số thông báo: 20211075922 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2021 07:56)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...