Lưu trữ hàng ngày: 19/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện Ung Bướu Tỉnh Thanh HóaNhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh ThuậnNhà thầu trúng thầu: 1/ Cửa hàng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Chi phí thiết bị (Số thông báo: 20211152911 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2021 08:54)

Bên mời thầu: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái BìnhNhà thầu trúng thầu: Xí nghiệp X55 Dự án: Thao...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bộ tư lệnh Quân đoàn 3Nhà thầu trúng thầu: 1/ Hiệu buôn Ái Nhung 2/ Cửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu MSDC: Mua sắm, lắp đặt doanh cụ (Số thông báo: 20211001949 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2021 13:29)

Bên mời thầu: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bộ tư lệnh Tăng thiết giápNhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thiết bị điện tử của Ban Tác chiến (Số thông báo: 20211051841 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2021 10:40)

Bên mời thầu: Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải QuânNhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KHANG LỘC PHÚ Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư hàng hóa hỗ trợ quản lý BHXH (Số thông báo: 20211127454 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2021 07:28)

Bên mời thầu: Bộ tư lệnh Vùng I Hải quânNhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT...