Lưu trữ hàng ngày: 17/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thiết Bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công (Số thông báo: 20211138489 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 10:50)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211033349 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 15:27)

Bên mời thầu: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Chi cục Đăng kiểm số 10 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: Bệnh viện...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2022 ; Số KHLCNT: 20211140619 – 00

Chủ đầu tư: Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng...