Lưu trữ hàng ngày: 17/11/2021

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án sản xuất kinh doanh đợt 1 năm 2022 ; Số KHLCNT: 20211140619 – 00

Chủ đầu tư: Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: Bệnh viện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN NAM – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Chi cục Đăng kiểm số 10 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công (Số thông báo: 20211138489 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 10:50)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở y tế tỉnh Phú Thọ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà Nhà thầu trúng thầu: 1/...