Lưu trữ hàng ngày: 16/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH Nhà thầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường chùa Long Hưng – Hưng Thịnh – QL1A; Số KHLCNT: 20211138245 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Trảng Bom (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/11/2021 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ phần tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Nam Định Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) ; Số KHLCNT: 20210839901 – 01

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phat điện 3 - CTCP (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/11/2021 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20211013322 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 13:52)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP VÕ GIA Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...