Lưu trữ hàng ngày: 15/11/2021

Gói thầu số 6: Xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trình Phúc Thịnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Thi công sửa chữa

Công ty cổ phần Phan Vĩnh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công sửa chữa...

Gói thầu số 15: Thi công xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện Nhi Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần tư vấn và đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tổ chức chuyến thư Thái Bình – Hà Nội bằng xe ô tô xã hội (Số thông báo: 20211117240 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/11/2021 14:51)

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Thái Bình, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm hóa chất xét nghiệm theo máy năm 2021 – 2023 (Số thông báo: 20211007286 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/11/2021 16:23)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Mỹ Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/...