Lưu trữ hàng ngày: 15/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ACC Nhà thầu trúng thầu: 1/ CƠ SỞ CÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Mai...

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210979236 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/11/2021 17:18)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng nhà xưởng mộc, xưởng điện phục vụ sản xuất ; Số KHLCNT: 20211135329 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (Được phê duyệt tại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Truyền Tải Điện 4 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Nhà thầu trúng thầu: 1/...