Lưu trữ hàng ngày: 13/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị (Số thông báo: 20211058480 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/11/2021 08:36)

Bên mời thầu: Trung tâm điều dưỡng người có công Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ triển lãm trực tuyến (Số thông báo: 20211044079 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/11/2021 15:42)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUẢNG NGÃI Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH Y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - CAO BĂNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH AN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em (Số thông báo: 20211079076 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/11/2021 10:13)

Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20211040672 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/11/2021 11:46)

Bên mời thầu: Trung tâm Hội nghị và nhà khách thành phố Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...