Lưu trữ hàng ngày: 12/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Công trình Kiến trúc Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng...

Gói thầu số 01 – Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thương mại Linh An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Viện Vật liệu xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CỬA HÀNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cửa hàng văn phòng phẩm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT (Số thông báo: 20211047693 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 14:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Khẩu trang N95, găng tay y tế và hóa chất sát khuẩn (Số thông báo: 20210952343 – 01. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 14:05)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Nhà máy Z157/Cục Xe Máy/TCKT Nhà thầu trúng thầu: 1/ Hộ kinh doanh Vũ Thị Thanh Hải-74...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô cứu thương (Số thông báo: 20211069308 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 16:14)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI BẢO Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tủ, bàn ghế (Số thông báo: 20210907736 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 20:01)

Bên mời thầu: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH PHAN MINH Dự...