Lưu trữ hàng ngày: 12/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Mua vật tư, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 (Số thông báo: 20211131260 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 14:51)

Bên mời thầu: Bệnh viện phổi tỉnh Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Khẩu trang N95, găng tay y tế và hóa chất sát khuẩn (Số thông báo: 20210952343 – 01. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 14:05)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT (Số thông báo: 20211047693 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 14:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Công trình Kiến trúc Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công Ty Điện Lực Lâm Đồng Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm cặp đựng bưu gửi KT1 (Số thông báo: 20211130510 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 11:46)

Bên mời thầu: Cục Bưu điện trung ương Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO SÔNG LAM NGHỆ AN‬‬‬ Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ...