Lưu trữ hàng ngày: 10/11/2021

Gói thầu số 1: Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2022

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210914424 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/11/2021 16:19)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng Nhà...

Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Tư...

Mua sắm Dao cắt tải LBS 35kV

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Dao cắt tải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210980322 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/11/2021 09:26)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư Nhà thầu trúng thầu: Công...

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị và thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án: Trang thiết bị phòng học ngoại ngữ ; Số KHLCNT: 20211116726 – 00

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 02/11/2021...

Mua sắm trang thiết bị y tế từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm...